Collecten
Nu aanwezigheid bij de kerkdiensten maar beperkt mogelijk is, geven we weer welke mogelijkheden er zijn voor het afdragen van uw collectegeld.

det-left

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Uw collectegeld bewaren tot het moment dat er weer ‘gewone’ diensten gehouden kunnen worden. Geld voor specifieke collectedoelen kunt u dan in enveloppen afzonderen bij de collectezang. Mocht u dit tussentijds al willen afdragen, dan kun u dit afgeven bij diaken Heres of Schouten.

2. Uw collectegeld overmaken (wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld):
–   voor de kerk op NL03RABO0317741640 t.b.v. Geref. Gem. Ermelo (kerk,  rente, aflossing, onderhoud, vervanging stoelen en bekleding);
–   voor de diaconie op NL85RABO0317764802 t.b.v. Geref. Gem. Ermelo (diaconale steun binnen eigen gemeente en bijdragen aan landelijke doelen).
–   Verder staan op de binnenkant van de kerkbode de bankrekeningnummers van ondermeer zending en evangelisatie.

Overzicht extra collecten
Voor uw informatie het volledige collecterooster (Deo Volente):
25 april 2021: Dep. Israël
2 mei 2021: Rente en aflossing
9 mei 2021: Theologische school
16 mei 2021: Rente en aflossing
23 mei 2021: Zending
6 juni 2021: Augustinusschool
13 juni 2021: Emerituskas
20 juni 2021: Rente en aflossing
27 juni 2021: Bijbelverspreiding
4 juli 2021: Rente en aflossing
11 juli 2021: Vakantieweken gehandicapten
18 juli 2021: Rente en aflossing
25 juli 2021: Kerktelefoon
1 augustus 2021: Rente en aflossing
8 augustus 2021: Zending
15 augustus 2021: Rente en aflossing
22 augustus 2021: Jeugdbond
29 augustus 2021: Rente en aflossing
5 september 2021: Reformatorisch Voortgezet Onderwijs
12 september 2021: Rente en aflossing
19 september 2021: Diaconale Maatschappelijke Zorg
26 september 2021: Rente en aflossing
3 oktober 2021: Theologische school
10 oktober 2021: Rente en aflossing
17 oktober 2021: Bijbelverspreiding
24 oktober 2021: Rente en aflossing
31 oktober 2021: Emerituskas
7 november 2021: Rente en aflossing
14 november 2021: Reformatorisch Speciaal Onderwijs
21 november 2021: Rente en aflossing
28 november 2021: Kerktelefoon
5 december 2021: Rente en aflossing
12 december 2021: Diaconale en Maatschappelijke zorg
19 december 2021: Rente en aflossing
25 december 2021: Bijzondere Noden
26 december 2021: Rente en aflossing

Terug naar home