Beste jongeren,

Juist in deze soms moeilijke tijd denken we aan jullie. Graag willen we dit onderstrepen met een videoboodschap. In deze video geeft dominee Huisman jullie een boodschap vanuit de Bijbel mee. Twee jongeren uit onze gemeente omlijsten deze boodschap met muziek.

We wensen jullie het volgende toe uit psalm 121: “De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.”

Een hartelijke groet van de jongerencommissie

Terug naar home